Είναι πολλές και θετικές επιδράσεις όπου ο τουρισμός μπορεί να έχει σε μια κοινωνία. Κύριο οικονομικό όφελος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού έχουν δείξει πως οι επιπτώσεις του τουρισμού στο σύνολο μια εθνικής οικονομίας μπορούν να εκτιμηθούν από τους οικονομικούς του στόχους.

“Ο τουρισμός αποτελεί ουσιαστικά ένα εργαλείο με βάση το οποίο αναπτύσσονται οι βιομηχανίες, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ειδική μορφή αγοράς εξαγωγών, όπου ο καταναλωτής έρχεται σε επαφή προς την αναζήτηση προϊόντων”.

Με την ανάπτυξη του τουρισμού, η επαγγελματική αποκατάσταση αυξάνεται, με αποτέλεσμα τα επίπεδα της ανεργίας να μειώνονται. Σε συνδυασμό με αυτόν τον παράγοντα, το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων της εκάστοτε περιοχής, αυξάνεται. Οι επενδύσεις γενικότερα στον τομέα του τουρισμού ενισχύουν, θα λέγαμε, δυναμικά τη δημιουργία πολλών μικρών επιχειρήσεων, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα φορολογικά έσοδα.

Επιπλέον, τα έργα υποδομής όπως είναι οι δρόμοι, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια βελτιώνονται, καθώς διευκολύνεται η πρόσβαση του κόσμου, αλλά και η μεταφορά του εμπορίου. Επίσης, η κουλτούρα και ο πολιτισμός μιας Χώρας, πόλης ή νησιού αντίστοιχα προβάλλονται, γνωστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την παράδοση και ιστορία αυτών.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως όσο ψηλός είναι ο τουρισμός σε μια περιοχή, τόσο τα επίπεδα της εγκληματικότητας μειώνονται. Αυτό συμβαίνει, διότι, όταν υπάρχει κίνηση στην αγορά, και υφίσταται άνοδος της οικονομικής ρoής, παρατηρείται καλύτερη κοινωνική οργάνωση, υπάρχει μεγαλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση όπου αυτό συνεπάγεται με την εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων, τα επίπεδα άγχους μειώνονται, αλλά και ο κόσμος αποζητάει περισσότερο την ποιότητα και γενικότερα έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Εκτός από αυτό, αναβαθμίζεται η περιβαλλοντική προστασία, αφού προωθείται η τοπική ευημερία και διατηρούνται – αναζωογονούνται οι πολιτισμικές αξίες. Η τουριστική ανάπτυξη δηλαδή συνεπάγεται με την έννοια της τουριστικής αειφορίας. Αυτό σημαίνει ότι πρωτεύοντας ρόλος είναι η προστασία του κοινωνικού, πολιτισμικού αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Βέβαια, μέσα από τον τουρισμό και ειδικότερα τα ταξίδια ωφελείται σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο ίδιος ο άνθρωπος σαν ατομικότητα.

Τα ταξίδια βοηθούν τον άνθρωπο να διευρύνει τους ορίζοντες του, καθώς αυξάνει τις δημιουργικές του ικανότητες. Έρευνες, έχουν δείξει πως όταν ένας άνθρωπος ταξιδεύει και αλλάζει παραστάσεις, οι νευρώνες του εγκεφάλου επηρεάζονται από ένα νέο περιβάλλον, καθώς είναι ευαίσθητοι στις νέες αλλαγές, όπως οι ήχοι, οι εικόνες, οι γεύσεις.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι πολλές προσωπικότητες γνωστές και μη, έχουν εμπνευστεί από τα ταξίδια που έχουν πραγματοποιήσει, αφού είναι πολλά τα παραδείγματα ανθρώπων όπου σε ένα ταξίδι έχουν συγγράψει έργα, βιβλία ή έχουν αναπτύξει νέες καινοτόμες ιδέες για τον οργανισμό ή την επιχείρηση στην οποία βρίσκονται. Επίσης, τα ταξίδια και η επαφή με νέες κουλτούρες και πολιτισμούς, αυξάνουν την πλαστικότητα και το βάθος της σκέψης του εγκεφάλου.

Η πλαστικότητα του εγκεφάλου είναι η ικανότητα αλλαγής της δομής και λειτουργίας του. Επιτρέπει δηλαδή στον εγκέφαλο να συνέλθει και να αναδιαρθρωθεί, ανακτώντας διάφορες διαταραχές ή βλάβες που το άτομο μπορεί να βιώνει στην καθημερινότητα του. Δεν είναι λίγες οι έρευνες που έχουν δείξει ότι κόσμος που πάσχει από κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή, όταν ταξιδεύει και έρχεται σε επαφή με νέα ερεθίσματα, τα επίπεδα άγχους μειώνονται, καθώς το άτομο έρχεται περισσότερο σε επαφή με τον εσωτερικό του εαυτό. Όσο πιο δημιουργικός αισθάνεται ένας άνθρωπος, τόσο πιο ισορροπημένα είναι τα επίπεδα ντοπαμίνης (Dopamine – D2) στο θάλαμο του εγκεφάλου.

Η ανεπάρκεια της ντοπαμίνης οδηγεί σε καταστάσεις και συμπτώματα όπως η κατάθλιψη και η σχιζοφρένεια. Η γνωστική ευελιξία του εγκεφάλου, είναι θα λέγαμε εν κατακλείδι, η ικανότητα του μυαλού να μεταπηδά σε νέες ιδέες και να δημιουργεί νέα δεδομένα όπως συμβαίνει μέσα απ’ τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού. Με αυτό τον τρόπο, καταδεικνύεται ακόμα περισσότερο το πόσο τα ταξίδια ωφελούν πολλαπλά τόσο την εγκεφαλική λειτουργία του ανθρώπου αλλά και τις επιμέρους νοητικές διαδικασίες, οι οποίες μας βοηθούν να λαμβάνουμε και να αποθηκεύουμε νέες πληροφορίες του περιβάλλοντος.